Το mellelaion στην κατηγορία των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων

Πιστοποιητικό κατατάξεως του mellelaion στην κατηγορία των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων