Συλλογή Ελαιοκάρπου

Mode de production de notre huile d’olive

Nous produisons notre huile d’olive extra vierge dans un pressoir moderne et certifie, en appliquant la methode de l’extraction a froid par centrifugation, c’est-a-dire que le fruit, apres avoir ete broye et traite et une fois qu’il est devenu une pate, est melange a de l’eau, d’une temperature inferieure a 24 degres Celsius, en vue de produire l’huile d’olive.

Συλλογή Ελαιοκάρπου
Συλλογή Ελαιοκάρπου

Ce procede permet, d’une part, d’obtenir une huile d’olive meilleure, tant sur le plan de la saveur, mais aussi esthetique et, d’autre part et c’est ce qui est le plus important, de conserver integralement toutes ses vitamines et ses composantes nutritives. Aussi, bien que cela represente pour le producteur une legere perte au niveau de la production d’huile, ce dernier en retire neanmoins un gain important sur le plan de la qualite.
Autrefois, par contre, l’eau qui etait ajoutee etait brulante et l’huile d’olive etait litteralement «ebouillantee», ce qui lui faisait perdre une part importante de sa qualite, meme si le consommateur ne pouvait pas s’en rendre compte.

Αν και το παρόν κείμενο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του συντάκτη του, έχετε την άδεια να αναδημοσιεύσετε-αναπαραγάγετε
ελευθέρως ολόκληρο ή μέρος του υπό την προϋπόθεση να επισυνάπτετε σε ευδιάκριτο σημείο ενεργό
link προς τον ιστότοπό μας https://www.mellofarm.gr/

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *