Συσκευασίες 1ltr & 5ltr Mellelaion

Mode de conservation et de conditionnement du mellelaion

Nous sommes des producteurs. Notre production est limitee et notre but n’est pas de placer nos produits sur les etageres des supermarches, a cote de mille autres bouteilles d’huiles. Nous produisons et nous conditionnons un excellent produit, 100% pur, non frelate et sain, qui passe directement de notre oliveraie a la cuisine de votre foyer.

Ainsi, des que nous produisons l’huile d’olive extra vierge, nous la transportons par nos propres moyens a nos entrepots et nous la conservons dans des citernes amenagees a cet effet sur le site de nos installations ou de notre exploitation, car notre huile d’olive est un membre tres important de notre famille, qui necessite des soins permanents de notre part.

Συσκευασίες 1ltr & 5ltr Mellelaion
Συσκευασίες Mellelaion

Sur tout le trajet, depuis le site de la production jusqu’au lieu du conditionnement, aucun moyen mecanique n’intervient et toutes les operations se font selon des modalites naturelles et uniquement manuelles.
Des que l’on met l’huile dans nos citernes, on la laisse «reposer» et se purifier toute seule de facon naturelle pendant 40 a 60 jours.
L’huile d’olive que vous aurez a votre disposition est limpide et cristalline, car elle n’aura subi aucun traitement, melange, raffinage, filtrage ou toute autre intervention mecanique.

Apres une periode de 60 jours et une fois que tous les corps etrangers se sont deposes au fond des citernes, nous prelevons a la surface notre huile d’olive pure et nous la conditionnons dans des bidons de un (1) et de cinq (5) litres respectivement.

L’huile d’olive extra vierge mellelaion est prete a etre livree a votre domicile pour etre appreciee par toute votre famille.
Et surtout, il ne faut pas oublier que nous utilisons chez nous la meme huile que nous vous avons livree. C’est de cette meme huile que nos enfants se nourrissent. Voici la meilleure garantie que nous puissions vous offrir.

Αν και το παρόν κείμενο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του συντάκτη του, έχετε την άδεια να αναδημοσιεύσετε-αναπαραγάγετε
ελευθέρως ολόκληρο ή μέρος του υπό την προϋπόθεση να επισυνάπτετε σε ευδιάκριτο σημείο ενεργό
link προς τον ιστότοπό μας https://www.mellofarm.gr/

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *